Vetafscheider

Tegen vet en olie in de riolering

Vetafscheider

Water is één van de kostbaarste grondstoffen en staat niet onbeperkt tot onze beschikking. In het kader van talrijke toepassingsgebieden zoals bijvoorbeeld in de keuken of bij het tanken van voertuigen kan een verontreiniging niet altijd worden vermeden. Daarom moet belast afvalwater, voordat het in het rioleringsstelsel wordt gebracht, met behulp van afscheiderinstallaties worden voorbehandeld en gereinigd.

KESSEL levert een omvangrijk assortiment van innovatieve kunststof afscheiders voor verschillende toepassingsgebieden en afvalwatervolumes. De meest toegepaste afscheider is de vetafscheider.

Gemeentelijke afvalwaterreglementen​

Gemeentelijke afvalwaterreglementen verlangen van bedrijven waarin vethoudend afvalwater ontstaat, dat vetafscheiders conform EN 1825 of DIN 4040 worden toegepast. Daardoor wordt voorkomen dat vetten in afwateringsleidingen neerslaan en hun afvoerfunctie schaden.

Het doorlopend assortiment kunststof vetafscheiders van KESSEL voldoet aan alle wettelijke voorschriften voor verschillende inbouwsituaties.

Geen berichten gevonden!

Bel ons