Opvoer installatie

Het komt nog steeds voor, dat aanwassend grijs en zwart afvalwater niet weggevoerd kan worden, omdat het hoofdriool hoger ligt dan het afvoerpunt van bijvoorbeeld kelders. In deze situaties is een pompinstallatie benodigd. Deze installatie voert het water op via de drukleiding naar het riool. Volgens DIN 12056-4 wordt de drukleiding over het terugstuwniveau geleid.

Video afspelen

Afscheiderinstallatie

Water is één van de kostbaarste grondstoffen en staat niet onbeperkt tot onze beschikking. In het kader van talrijke toepassingsgebieden zoals bijvoorbeeld in de keuken of bij het tanken van voertuigen kan een verontreiniging niet altijd worden vermeden. Daarom moet belast afvalwater, voordat het in het rioleringsstelsel wordt gebracht, met behulp van afscheiderinstallaties worden voorbehandeld en gereinigd.

Terugstroom beveiliging

Hoe ontstaat terugstuwing vanuit het riool?

Bij hevige neerslag die soms groter is dan de in de ontwerpfase bepaalde rioolcapaciteit raakt het riool overbelast. Hierbij stijgt de waterstand in het riool, vaak zelfs tot aan de straat waarbij het ook regelmatig voorkomt dat zelfs de straten vollopen.

Afvoeren

KESSEL biedt vele mogelijkheden op het gebied van afvoerputten voor tal van toepassingen. Of het nu gaat om het afvoeren van water uit douches en badkamers, balkons en terrassen, daken of opritten, KESSEL kan met het modulaire afvoerputtenprogramma elke gewenste put samenbouwen.

Bel ons